Twin City Juh – objekt C

 

BRATISLAVA, SLOVENSKO

 

2012-2016: Administratívna budova - Twin City C je súčasťou novovzniknutej biznisovej štvrte, ktorá má vrátiť život opustenej priemyselnej časti mesta. Pri návrhu sa uplatnili inteligentné technológie a postupy (spôsob zakladania, chladiace trámy, trojité zasklenie, nabíjanie elektromobilov a iné), ktoré šetria náklady i životné prostredie. Tehličková fasáda je odkazom na pôvodný charakter a účel zóny. Budova Twin City C je v procese certifikácie BREEAM Excellent.

 

Rozsah projektovej činnosti

 

Generálny projektant – projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia.

Inžinierska činnosť: Autorský a technický dozor počas výstavby, spolupráca pri realizácii a kolaudácii.