Tréningové haly Zimného štadióna O. Nepelu

 

BRATISLAVA, SLOVENSKO

 

2009-2011: Zimný štadión Ondreja Nepelu je najstaršou hokejovou halou na Slovensku. S kompletnou prestavbou štadióna pre hokejový svetový šampionát v roku 2011 sa začalo v roku 2009. Objekt je rozdelený na dva stavebné objekty (zimný štadión a tréningové haly), ktoré sú komunikačne a technicky prepojené.

 

Rozsah projektovej činnosti

 

Partnerská spolupráca s generálnym projektantom Fischers s.r.o. na dokumentácii pre stavebné povolenie a na realizačnom projekte. Spracovanie dokumentácie - tréningové haly - časť nosné konštrukcie pre stupne PSP a RP.

Inžinierska činnosť: Technický dozor stavby počas výstavby - časť nosné konštrukcie.