Peek & Cloppenburg

 

SHOPping avion, aupark, eurovea  - BRATISLAVA

 

2004-2010: V rámci fit-outu pre firmu Peek & Cloppenburg bola riešená predajná plocha, ako otvorený priestor s vnútorným členením interiérovým vybavením, zázemie pre zamestnancov, technické, technologické a skladové priestory. Zázemie pre zamestnancov zahŕňa šatne, WC, upratovaciu komoru, kancelárie a denné miestnosti.

 

Rozsah projekTOVej činnosti

 

Vypracovanie fit-outu (architektonického, stavebného, technického a technologického riešenia ) obchodných a prevádzkových  priestorov v predmetných obchodných centrách v Bratislave.

Inžinierska činnosť: Stavebný a autorský dozor, kolaudácia. Spolupráca pri realizácii.