Logistické centrum Pošty -  Ivanka pri Dunaji

 

IVANKA PRI DUNAJI, SLOVENSKO

 

2006-2008: Návrh Logistického centra Pošty pozostával z administratívno-distribučného objektu a zo skladovacej a distribučnej haly. Architektúra je jednoduchá a účelová. Fasáda distribučnej haly je tvorená netransparentným betónovým zatepleným obvodovým plášťom v kontraste s obvodovým plášťom administratívy. Expedičná časť objektu obsahovala komplikovaný systém dopravníkov na niekoľkých úrovniach.

 

Rozsah projektovej činnosti

 

Partnerská spolupráca s generálnym projektantom V+P Bratislava na dokumentácii územného rozhodnutia, na projekte pre stavebné povolenie a realizačnom projekte.

Inžinierska činnosť: Samostatne Bauplan pre schvaľovací proces DUR, PSP, RP a kolaudáciu.