Obchodné centrum Eurovea (Revitalizácia toaliet)

 

bratislava, SLOVENSKO

 

2016-2017: Revitalizácia toaliet, komplexná rekonštrukcia existujúcich a vybudovanie nových toaliet v OC Eurovea, s cieľom poskytnúť návštevníkom vyšší komfort.

Pri výstavbe boli rešpektované súčasné trendy v navrhovaní bezkontaktnej a bezbariérovej prevádzky s minimálnym nevyhnutným kontaktom používateľov so stavebnými konštrukciami. Koncept štvorice rekonštruovaných toaliet je v štýle štyroch živloch.

 

Rozsah projektovej činnosti

 

Generálny projektant – projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia.

Inžinierska činnosť:  Autorský a technický dozor počas výstavby. Spolupráca pri realizácii a kolaudácii.