Obchodné centrum Eurovea (Eskalátorová rošáda)

 

bratislava, slovensko

 

2015-2016: Eskalátorová rošáda, ktorej cieľom bolo skvalitniť pohyb návštevníkov v centre. Zvýšením počtu eskalátorov, ich presmerovaním, resp. aj zrušením bol zámer investora naplnený.

 

Rozsah projektovej činnosti

 

Generálny projektant – projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia.

Inžinierska činnosť: Autorský a technický dozor počas výstavby. Spolupráca pri realizácii a kolaudácii.