Ing. Ladislav Hricovíni
Ing. Ladislav Hricovíni2
Ing. arch. Katarína Herrera Pakanová
Katarína Herrera2
Mgr. Jana Merková
Mgr. Jana Merková2
Ing. Jozef Tekeľ
Ing. Jozef Tekeľ2
Ing. arch. Veronika Knapcová
Ing. arch. Veronika Knapcová2

BAUPLAN

Ing. arch. Ivica Kráľovská

PROJEKTOVÁ A ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA

Ing. arch. Ivica Kráľovská2
Ing. arch. Peter Motyčka
Ing. arch. Peter Motyčka2
Ing. Robert Kucharovič
Ing. Klaudia Somogyiová
Ing. Robert Kucharovič2
Ing. Klaudia Somogyiová2

Vitajte

 

Bauplan je projektová a architektonická spoločnosť, založená v roku 2000. Podnetom na jej založenie bol zámer vytvoriť jedinú partnerskú lokálnu podporu GP zahraničnej projektovej spoločnosti V+ P Wien, ako aj V+P Bratislava. V priebehu doterajšej 17-ročnej existencie spoločnosti sa počiatočná podpora a spolupráca s jediným zahraničným partnerom V+P vyprofilovala do samostatných projektov na úrovni generálnej činnosti – projektovej, inžinierskej a konzultačnej.

Jediným spoločníkom a konateľom spoločnosti je od jej založenia Ing. Ladislav Hricovíny.

ŠPECIALIZÁCIE

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

Tvorba architektonickej štúdie je pre nás tou najzábavnejšou a zároveň najdôležitejšou fázou práce. Tu vzniká nosná idea domu, od ktorej sa odvíja celé fungovanie života v ňom.

 

STAVEBNÝ MANAŽMENT

Príprava a plánovanie, koordinácia a kontrola projektu od jeho počiatku až po realizáciu. Významnou témou stavebného manažmentu je kontrola stavebných nákladov

 

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Komunikácia s úradmi za účelom vybavenia územného rozhodnutia, stavebného povolenia, ohlásenia stavby, kolaudačného rozhodnutia...

NÁŠ TÍM

 

 

Ing. Ladislav Hricovíny

konateľ spoločnosti

 

Ing. arch. Katarína Herrera Pakanová

senior architekt

 

Mgr. Jana Merková

asistentka konateľa

 

Ing. Jozef Tekeľ

inžinierske činnosti

 

Ing. arch. Veronika Knapcová

senior architekt

 

Ing. arch. Ivica Kráľovská

senior architekt

 

Ing. arch. Peter Motyčka

senior architekt

 

Ing. Robert Kucharovič

senior inžinier

 

Ing. Klaudia Somogyiová

junior inžinier